5 October 2022

Politie en Judo Belgium werken samen:
‘Respect, altijd en overal’

BRUSSEL – Respect, zorg voor elkaar en minimaal gebruik van geweld zijn waarden die judoka’s en politiemensen delen. Judo Belgium en de Federale Politie starten voor alle judoclubs, voor heel de Geïntegreerde Politie en voor andere geïnteresseerden, een partnerschap rond deze gezamenlijke waarden en rond rekrutering. Thema van dit partnerschap is ‘Respect, altijd en overal’.

Toekomst

Dominique Van Ryckeghem, directrice-generaal van de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie van de Federale Politie: “Respect is het fundament van geweldsbeheersing en van zorg voor elkaar. Politiemedewerkers en judoka’s dragen deze waarden bijzonder hoog in het vaandel. Samen willen we onze waarden uitdragen en meer respect creëren van en voor de meest diverse groepen in onze samenleving. Judoka’s zijn daarbij ook ideale kandidaten voor een politie-job precies omdat zij die waarden als respect, geweldsbeheersing en nazorg zo geweldig belangrijk vinden en er ook voortdurend op trainen.”

Sebastien Bonte, voorzitter van Judo Belgium: “Respect, zorg en minimaal gebruik van geweld zijn zeer actuele waarden waardoor judo ook meteen een zeer actuele sport is. De samenwerking tussen de politie en de judowereld is voor ons gewoon vanzelfsprekend. We tellen al heel wat politiemensen in onze clubs. Bovendien hechten wij veel belang aan de toekomst van onze judojongeren. Het worden niet allemaal Olympische kampioenen en ze kunnen jobs waarin ze zich thuis voelen, goed gebruiken.”

Het thema ‘Respect, altijd en overal’ staat op de project-affiches, berichten op sociale media, enz. Drie slagzinnen versterken het thema:

  • Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht.
  • Samen onze waarden uitdragen.
  • Respect = zorg voor elkaar.

Het nieuwe partnerschap is op woensdag 5 oktober 2022, voorgesteld door Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken.

Samenwerking concreet

De samenwerking politie – Judo Belgium bestaat concreet uit workshops rond respect en geweldsbeheersing, infosessies rekrutering bij grote judo-evenementen, sporttrainingen judo en politiemensen-judoka’s als ambassadeurs voor hun sport en voor hun job.

Workshops geweldsbeheersing. In de workshops zullen politiemedewerkers en judoka’s ervaringen uitwisselen en bespreken wat geweldsbeheersing of het minimaal gebruik van geweld betreft. Zowel judoka’s als politiemedewerkers krijgen technieken aangeleerd om risicosituaties te vermijden of snel op te lossen. Hoofdcommissaris Vico Cockx, hoofd van de cel Geweldsbeheersing, Federale Politie: “Onze job is een gevarensituatie zo rustig mogelijk te ontmijnen. Dus: als iemand met een getrokken mes voor je staat en niemand verkeert in direct levensgevaar, dan probeer je eerst die persoon te kalmeren door ermee te praten. Omdat je weet dat je beschikt over de nodige controletechnieken en middelen om tussenbeide te komen als het moet, heb je zelfvertrouwen. Dat laat je toe van de situatie eerst kalm en rustig proberen op te lossen.” Mike Van De Rostyne, voorzitter van de Vlaamse Judofederatie: “Op de tatami gaan we uiteraard de kamp aan, maar zelfs daar is alles afgebakend. Judo betekent namelijk letterlijk ‘zachte weg’. Zodra iemand afklopt, stopt het. Als judoka leer je dan ook je hele leven lang technieken om geweld te vermijden. Samengevat blijft het naast de mat: een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht.”

• Zorg voor elkaar. De zorg voor de tegenstrever of verdachte is een ander punt waarrond gewerkt zal worden. Hoofdcommissaris Vico Cockx: “Als je bijvoorbeeld pepperspray moet gebruiken tijdens een moeilijke arrestatie, dan zorg je er altijd voor dat de ogen van je verdachte worden gespoeld.” Sebastien Bonte vult aan: “In het judo is dat bijvoorbeeld iemand die op de grond ligt recht helpen. Of iemand die gewond geraakt is, van de tatami helpen dragen.”

• Sportactiviteit judo. Het project streeft ernaar dat judoka’s de politie beter leren kennen, maar ook dat meer politiemensen kennismaken met judo. Maandelijks zullen judoka’s aan geïnteresseerde politiemedewerkers judotraining geven in het kader van onze sportactiviteiten.

• Infostands Jobpol.be. Op judo-evenementen zullen Jobpol-infostands van de rekruteringsdienst van de Federale Politie en het sportparcours staan. Geïnteresseerden in een politie-job kunnen er honderduit vragen over de mogelijkheden bij de politie en kunnen meteen ook testen of ze zouden slagen in de fysieke proef die je moet afleggen om als operationeel bij de politie te kunnen starten.

Ambassadeurs respect en geweldsbeheersing. Politiemedewerkers-judoka’s kunnen ambassadeur ‘respect en geweldsbeheersing’ worden op vrijwillige basis. Dit houdt in dat ze de waarden respect, nazorg en geweldsbeheersing uitdragen. Ze helpen en begeleiden in hun judoclub de judoka’s die bij de politie willen solliciteren. En ze promoten de judosport bij hun collega’s door hen bijvoorbeeld mee te nemen naar één van de maandelijkse judo- sportactiviteiten.

Partners

Inspecteur bij de Politie & voormalig topjudoka Harry Van Barneveld

De samenwerking judo-politie kadert in een reeks partnerschappen die de politie aangaat met organisaties zoals Belgian Cycling, vzw’s zoals Capital, onderwijsinstellingen enz. Dominique Van Ryckeghem: “Het doel van deze partnerschappen is dubbel: nieuwe politiecollega’s rekruteren en de politie midden de samenleving plaatsen. We doen dit door samen te werken met organisaties rond thema’s die voor iedereen belangrijk zijn zoals respect. Door van respect de basis te maken in de zoektocht naar (nieuwe) partners, door samen te discussiëren over respect, door na te denken over attituden en handelingen die dit respect moeten weerspiegelen, hopen we dat politiemedewerkers nog meer doordrongen geraken van het belang ervan. Dat het intrinsiek deel gaat uitmaken van hun levenshouding en dat ze deze waarde zo doorgeven. Het partnerschap met de judo levert daarnaast bijvoorbeeld ook een bijdrage aan de interne politiecampagne ‘Respect’ en aan de overheidscampagne rond respect voor hulpverleners.”

De Federale Politie sluit graag haar partners op elkaar aan. Judo Belgium praat momenteel met de Brusselse jongeren vzw Capital over een mogelijke samenwerking. Hassan Al Hilou van de vzw Capital: “Het uitgangspunt van CAPITAL is steeds om in co-creatie, Brusselse jongeren te inspireren, stimuleren en begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Aan de hand van waardevolle synergieën tussen verschillende organisaties, bedrijven, scholen en instellingen bevorderen we de opwaartse sociale mobiliteit van de Brusselse jongeren en versterken we samen hun toekomstmogelijkheden.”

Speech Sébastien Bonte

Speech Jasper Lefevere