6 maart 2023

IN MEMORIAM: Michel Kozlowski

Michel Kozlowski is op maandag 27 februari jl. van ons heengegaan.
Hij was een bestuurder van Judo Wallonie-Bruxelles.
Michel wist dat hij ons spoedig zou verlaten.

Tot het einde heeft hij zich ingezet voor de goede werking van onze federatie.
Zijn vaardigheden, zowel technisch als organisatorisch, hadden hem internationale erkenning opgeleverd.

Bij de European Judo Union, als hoofd van de Kata Commission, maar ook bij de International Judo Federation. Vele nationale federtaies deden een beroep op zijn knowhow voor de organisatie van seminaries of evenementen. Bovenal bewees Michel Kozlowski een man van het terrein te zijn.

Hij voelde zich nooit beter dan op een tatami.
Zijn hele leven gaf hij wijs advies aan jong en oud.
Sterker nog, hij hield ervan zijn kennis te delen.

Michel was ook een humanist, een man die de waarden van onze sport met overtuiging en zelfs vastberadenheid verdedigde. Het is aan ieder van ons om deze waarden door te geven in onze clubs en bij de jongeren. Dit zal onze manier zijn om hem te bedanken.

Michel Kozlowski zal een grote leegte achterlaten in onze federatie en in de internationale organen.
In naam van jullie allemaal betuigt de federatie zijn oprechte medeleven aan zijn vrouw, zijn familie en zijn vrienden.